Driving range

 

Vår drivingrange är ca 250 meter lång och har 15 utslagsplatser varav 2 under tak.

Värdekort, ticket och swish fungerar i bollmaskinen för att erhålla bollar. Tränar du mycket finns ett smidigt värdekort att "tanka" med valfritt belopp för fritt val av antal bollar.

Värdekort och ticket köper du i shopen. Storlek på val är: liten = 21 bollar, mellan = 42 bollar eller stor = 63 bollar.

Det finns möjlighet att slå bollar från gräset för dig som vill träna som man spelar. Det finns en mängd flaggor och mål på rangen med måttangivelser mätt med GPS och laser, för att vara exakt på centimetern. För att du ska få ett bra träningspass har inget lämnats åt slumpen.

 

Öppettider : Rangen är öppen alla dagar i veckan under säsong.

Vi stänger den onsdagskvällar för bollplockning  ca kl. 19.00 och öppnar morgonen efter ca kl. 8.00 pga bollplockning och klippning.

 

Säkerhets- och ordningsregler för Bosjökloster Drivingrange / Övningsområde

  • Förbjudet att plocka bollar ute på rangen.

  • Alla rangebollar för träning hämtas i bollautomaten. Rangebollarna tillhör Wigh Golf och får endast användas för träning på rangen eller på övningsområdet i direkt anslutning till rangen (pitchinggreen bakom mattorna). Att avlägsna bollar från drivingrange-området är förbjudet och är att betrakta som stöld.

  • Spel på drivingrange får endast ske från mattorna eller på anvisad grästee, området i mattornas förlängning, direkt till vänster om mattorna.

  • Förbjudet att vistas ute på fältet eller stå längst bak på rangen pga säkerhetsskäl.

  • När plockning sker är det inte tillåtet att slå fulla slag. Om Du måste slå var vänlig att pitcha eller slå korta slag. Det är alltid förbjudet, på banan eller övningsfält, att slå bollar på ett sådant sätt att Du utsätter andra personer för fara.

  • Du som färdas i personbil till golfklubben, var vänlig lämna denna på av golfklubben anvisad parkeringsplats vid klubbhuset. Välkommen till fots. Det är inte tillåtet att köra bil ner till rangen och parkera vid 4:ans green / 1:a tee. Tänk på de närboende. Var vänlig respektera dessa enkla regler för allas säkerhet och komfort

Bosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58

SWISH
123 336 63 90

Restaurang
info@matokaka.se


Shop/Pro
info@wighgolf.se