Projekt Bosjö Footgolf

 

Bosjökloster GK har beslutat att anlägga en 9 håls footgolfbana.

Footgolf är en kombination av golf och fotboll med fokus på strategi, enkla regler, glädje och kamratskap.

Svenska Golfförbundet (SGF) är det första golfförbundet i världen som satsar på footgolf. Enligt SGF skapar footgolf en inkörsport till golfen som kan marknadsföras på nya platser och mot helt nya målgrupper. Dessutom ger det stora möjligheter för golfklubbar att utöka verksamheten och öka sina intäkter.

Anledning till en bana för footgolf på vår anläggning är ett önskemål från klubbens juniorer. Styrelsen beslutade att skriva en ansökan till Allmänna Arvsfonden hösten 2019 och glädjande nog fick vi i februari 2020 ett positivt besked om stöd. Vi har dessutom sökt och fått stöd från Riksidrottsförbundet.

När vi på detta sätt fått stora delar av projektet finansierat beslöt klubbens styrelse att starta projektet.

Klubben har engagerat Dan Nilsson som projektledare.

Projektet har också en referensgrupp med syfte att föra öppna samtal med projektledaren och att lyssna in idéer, ge perspektiv på olika frågor i projektet, samt att sprida kunskap om projektet till golfklubbens olika kommittéer. Förutom golfklubbens representanter finns också en representant från Höörs IS i gruppen. Under 2021 kommer övriga fotbollsklubbar i Höörs närhet att bjudas in för att diskutera framtida samarbete.

Projektet har en styrgrupp där golfklubbens ordförande, Hans-Åke Carlsson är ordförande.

I alla aktiviteter som vi beslutar om i vår klubb ska arbetet med vision 50/50 tänkas in, d v s jämlikt och inkluderande. Att kunna erbjuda en footgolf bana är ett led i att arbeta jämlikt och inkluderande. Målgruppen är barn o ungdomar i golfklubben och fotbollsföreningar i mellanskåne men framförallt alla de pojkar och flickor som inte är aktiva i någon golf- eller fotbollsförening. 

Footgolfbanan anläggs på samma område som vår korthålsbana för golf.

Banan är designad av golfkonsult Magnus Sunesson, tidigare spelare på Europatouren. Arbetet utförs av Bo Engdahl tillsammans med klubbens personal. Bo Engdahl byggde 1974 klubbens 18-hålsbana. 

Projektet påbörjades 2020-09-01 och kommer att vara avslutat 2022-05-31. Invigning av FootGolf banan sker lördag 14 maj 2022.

Under hösten 2020 utfördes trädfällning, schaktning, dränering och förbereddes för  bevattning, tees och greener.

Till våren blir det slutförande av greener och tees. I anslutning till banan kommer det att läggas en putting green.

Bosjökloster golfklubb kommer löpande informera om projektet via vår hemsida, klubbnytt, tidningar, referensgrupp och facebook. Information finns också på Allmänna Arvsfondens hemsida. 

Har du frågor hör gärna av dig till Klubbchefen på 0413-258 58.

 

Målbild Bosjö footgolf 2022

I vår golfklubb arbetar vi med jämställdhet, inkluderande, tillgänglighet och mångfald på olika sätt. Genom ett bidrag från Allmänna Arvsfonden kommer golfklubben att kunna skapa en godkänd anläggning för footgolf som inkluderar alla grupper oavsett kön, från funktionsnedsatta, till barn och ungdom, flyktingar, äldre och familjer.

 

Bosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58

SWISH
123 336 63 90

Restaurang
info@matokaka.se


Shop/Pro
info@wighgolf.se