Bosjöklosters kommittéer

 

Bankommittén

I bankommittén har vi en bra blandning av erfarenhet, ålder, kön och golf hcp. Vill du komma i kontakt med oss, lägg ett mail, bara att klicka på någons namn.

Thomas Nilsson - Banchef (sammankallande)

Lisa Stellansdottir

Peter Åström 

Sven Sandell

Greger Ericsson

Stellan Ragnar - Klubbchef (adjungerad)

 

Damkommittén

Vi som är med i damkommittén på Bosjökloster vill göra allt vi kan för att så många damer som möjligt vill spela golf och uppleva det positivt att vara med på våra aktiviteter.

Vårt ledord är "Möjligheter" och vi hoppas att ni också ser alla de möjligheter vi har i vår klubb för att utvecklas tillsammans. Vi är till för Bosjöklosters damer och har ni tankar eller idéer om hur vi kan förbättra och utveckla vår verksamhet tar vi tacksamt emot det.

Vill du komma i kontakt med oss ring eller maila. Maila genom att klicka på respektive namn nedan.

Mer information om våra aktiviteter finns på Damgolf och Spelgrupper

Titti Carlsson  ordförande

Birgitta Pahmp

Susanne Leijon

Anna-Lena Ohlsson

Eva Sandberg

 

Fastighetskommittén

Vårt ansvar är att dels planera, underhålla och genomföra arbeten på våra fastigheter för att hålla anläggningen i gott skick.

I vissa fall sker det ideéllt eller med vår personal. Emellanåt kräver arbetena att vi tar in hjälp utifrån.

Vi tar även fram en långsiktig planering och budget av skötsel på anläggning som sedan styrelsen beslutar om.

Per Sandberg  - sammankallande

Bo Nyman - styrelsens representant

Bengt Olsson

Krister Nilsson

Thomas Nilsson - Banchef (adjungerad)

Stellan Ragnar - Klubbchef (adjungerad)

 

Juniorkommittén

Målet med juniorverksamheten på Bosjökloster GK är att erbjuda barn och ungdomar en väg in till golfens värld. Detta sker genom att utveckla deras golfspel genom möjlighet att träna, tävla och även engagera dem på olika sätt.

Juniorerna ska vara en naturlig, aktiv och närvarande del av klubben genom träning, spel, klubbens tävlingar och aktiviteter. Det viktigaste är så klart att våra juniorer ska ha roligt och trivas på Bosjökloster Golfklubb.

Vilka som är med i juniorkommittén är:

Henrik Lindahl, ordförande

Michael Wigh, Pro

Peter Åström

Linda Sundius

Lars Granholm

 

Partnerkommittén

Under året kommer vi att ha fortsatt fokus på att utveckla klubbens arbete med partners/sponsorer. Ambitionen är att vi ska nätverka mer, klubben såväl som sponsorer och partners. Kommittén kommer att verka för ökad uppslutning på våra arrangemang och aktiviteter under året.

Har du som medlem eller företag ett intresse eller kontakter, som kan generera samarbete med klubben i form av partnerskap/sponsring, eller vill Du hjälpa till att utveckla vår verksamhet?

Partnerkommittén består av:

Henrik Olofsson  ordförande

Dan Nilsson

Bert-Ola Jönsson

Carina Härjesten

Jessica Falk

 

Carl Dreyer, (adjungerad)

Stellan Ragnar, Klubbchef (adjungerad)

 

Seniorkommittén

Seniorkommittén arrangerar bland annat tisdagsgolfen, ansvarar för seniorernas utbyte med andra klubbar och har ett övergripande ansvar för allt seriespel för herrar. Information om seriespelet finns under Seriespel herrar

Medlemmar i Seniorkommittén är:

Sven Jerre, ordförande

Agneta Johansson

Gretel Andersson

Lennart Petttersson

  

Tävlingskommittén

Björn Rydberg, Ordförande

Dannie PetersBosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58