Stadgar, Verksamhetsplan, Drogpolicy & vision 50/50

 

Stadgar

Bosjökloster Golfklubb är en ideell förening, stiftad den 5 februari 1974 och med hemort i Höör.

De nuvarande stadgarna fastställdes av årsmötet den 2023 -03-08.

 

Så här står det i stadgarna bl a:

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

 • alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet

 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar

 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Här kan du hämta ner stadgarna i sin helhet: Stadgar Bosjökloster GK

 

Verksamhetsplan

Vision

Bosjökloster Golfklubb skall upplevas som en av Skånes attraktiva golfklubbar genom sin välkomnande och familjära atmosfär och förträffliga anläggning

Värdegrund

Respekt - I vår klubb tar vi hänsyn till och bemöter alla människor med samma respekt

Glädje & Gemenskap - På vår klubb skapar vi utrymme för spännande utmaningar och social gemenskap både på banan och genom andra aktiviteter i en välkomnande och inkluderande miljö

Delaktighet - I vår klubb välkomnar vi initiativ från medlemmarna och skapar förutsättningar för delaktighet i klubbens verksamhet

Strategi

I vår strävan att uppnå klubbens vision kommer följande arbetsområden att prioriteras i verksamheten:

 • Arbeta för en stabil ekonomisk grund som möjliggör framtida investeringar

 • Ständigt arbeta med klok och situationsanpassad marknadsföring

 • Fortsatt arbeta med både allmän och riktad medlemsrekrytering med speciellt fokus på kvinnor/tjejer och ungdomar

 • Eftersträva en miljö som attraherar hela familjen

 • Ständigt utvärdera och förbättra anläggningen

 • Skapa förutsättningar för att få fler befintliga medlemmar att bli mer aktiva

 • Utöka samverkan med våra partners

 • Bredda och öka kommunikationen med våra medlemmar

Länk till klubbens Verksamhetsplan 2020

 

Drogpolicy för Bosjökloster Golfklubb

Föreningslivet i Bosjökloster Golfklubb är uppbyggt på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen.

Hur vi som vuxna och ledare agerar gentemot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där klubbens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och som stöd till klubbens medlemmar. Syftet med en policy är att förhindra bruk av tobak, alkohol bland ungdomar, narkotika och doping gäller alla medlemmar.

Läs hela Vår drogpolicy

 

Vision 50/50

Vi på Bosjökloster GK startade i maj 2017 ett spännande och långsiktigt förändrings-arbete genom Svenska Golfförbundet (SGF), Vision 50/50, för en mer inkluderande och jämställd golf. Att arbeta med jämlikt och inkluderande blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället.

Vår ingång för detta arbete har varit och är att

      ta sikte på ojämlikheter mellan mäns och kvinnors förutsättningar att spela golf

      fler kvinnor återfinns i ledande positioner

      förbättra golfen till kvinnors fördel, för både unga och äldre

      skapa en mer välkomnande och inkluderande atmosfär på vår golfanläggning

Efter ett idogt arbete blev vår klubb hösten 2019 diplomerad för Vision 50/50 av SGF. Vision 50/50 är inget kortsiktigt arbete utan är en process som kommer att pågå under en lång tid framöver.

För varje år, med början av 2017, har en handlingsplan tagits fram där vi fokuserar på aktiviteter som gör vår anläggning mer jämlik och inkluderande. Det gäller att hela tiden påminna varandra i vardagen om detta arbete. Därför har styrelsen infört att i varje beslut där det är relevant, göra ett ställningstagande om hänsyn tagits till jämlikt och inkluderande. Samtliga kommittéer har också fått i uppdrag att deras aktiviteter också involverar ett jämlikt och inkluderande förhållningssätt.

Det gäller att hela tiden påminna varandra i vardagen om detta arbete, oavsett om man sitter i styrelse eller i kommittéer, är banpersonal, klubbchef, pro medlem etc.

För mer information kring Vision 50/50 ta gärna kontakt med Ulrika Arvidsson. ulrika.i.arvidsson@gmail.com

Bosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58

SWISH
123 336 63 90

Restaurang
info@matokaka.se


Shop/Pro
info@wighgolf.se