Styrelsen

 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet. Olika delar av verksamheten är delegerad till sju kommittéer. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Du når enkelt ledamöterna /suppleanterna via mail genom att klicka på deras namn under respektive foto.

 

Ledamöter

  Ulrika Arvidsson   Berry Pahmp  

 

 
Hans-Åke Carlsson
Ordförande
 

Ulrika Arvidsson
v. Ordförande

  Berry Pahmp
Sekreterare
  Lena Bergman
Kassör
 

Sven Jerre
Ledamot

 

Suppleanter

               
Eva Grubbström
Ledamot
  Stellan Nordström
Ledamot
 

Henrik Olofsson
Suppleant

  Bo Nyman
Suppleant
   
 
 

Bosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58