BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB
HEMKLUBBENGÄSTMEDLEMJUNIORERTÄVLINGARRESTAURANGSHOP/PROPARTNERS

Informationsblad ersätter styrelseprotokollen

Informationsblad ersätter protokollet på hemsidan

Styrelsen har beslutat att styrelseprotokollen i original inte läggs ut på hemsidan som tidigare.

Istället görs protokollet om till ett informationsblad. Det mesta av innehållet i protokollen kommer att vara med som information till medlemmarna, såsom styrelsens beslut, ekonomisk redovisning och idéer och förslag som styrelsen arbetar med. Informationsbladet skickas ut via mail till samtliga medlemmar och läggs även ut på hemsidan.

Genom denna ändring kommer informationen från styrelsens sammanträden automatiskt komma alla medlemmar till del via mail och inte bara för dem som letar sig fram på hemsidan. Samtidigt kan mailet med informationsbladet kompletteras med annan information.

Bakgrunden till beslutet är att styrelseprotokoll i ideella föreningar inte är offentliga. Varken föreningens medlemmar eller utomstående har någon absolut rätt att få tillgång till dem. De kopior som styrelseledamöterna får ska inte heller utan vidare visas upp för någon utanför styrelsen, utan föregående styrelsebeslut. Vissa noteringar och skrivelser i protokollen kan dessutom strida mot GDPR om det publiceras.
BOSJÖKLOSTER GK
Bosjökloster
info@bosjoklostergk.se
Tidbokning 0413-258 96
Kansli 0413-258 58
Restaurang
boka@bosjokloster101.com
Telefon 0413 - 261 01
Shop/Pro
michael.wigh@pgasweden.com
Telefon 0413 - 258 60
  Följ vad som händer
på vår Facebooksida!


Bosjökloster 101
243 95 Höör
Webmaster
webmaster@bosjoklostergk.se
Sitemap
Producerad av mediakonsortiet.se