Tävlingsvillkor 2023 - Bosjökloster Golfklubb

 

TÄVLINGSVILLKOR

Tävlingsvillkor gällande deltagande, tävlingsformat som inte anges nedan samt eventuellt övriga tävlingsvillkor anges i specifika tävlingsvillkor för respektive tävling. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat angetts för enskild tävling.

1.Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan till tävling måste göras senast torsdag kl. 15.00 infor helgtävling eller kl. 15.00 två? dagar före tävling på? vardag. Anmälan görs till tfn 0413-258 58, till receptionen över disk eller på? ”Min Golf” www.golf.se Vid över anmälan till en tävling gäller anmälnings ordning. Återbud efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande tävlingsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel och Tävlingshandboken Kapitel 8.3.6.

2. Handicapklasser

Startfältet delas in i i tre handicapklasser med lika många deltagare (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP54) om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Vid färre a?n 5 startande eller 5 lag i en klass kan dessa slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

3. Tee

Varje deltagare får själv välja vilken banvärderad tee hon/han vill spela ifrån, om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

4. Övning

Före slagspels tävling får man enbart övningsspela på tillåtet övningsområde i anslutning till banan och klubbhuset

5. Sen ankomst

Spelare, som a?r redo att påbörja rond högst 5 minuter efter utsatt starttid, får starta i tävlingen med två? pliktslag som påföres resultatet på? första spelade hålet. Spelare som överträder denna 5 minutersgräns, a?r diskvalificerad från tävlingen och får ej starta.

6. Officiell startklocka

Officiell startklocka är ”Fröken ur 90 510, www.frokenur.com”.

7. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspelstävlingar med handicap görs särskiljning i första hand enligt

spelhandicapsmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i den tredje genom lottning. I slagspelstävlingar utan handicap görs särskiljning för seger i första hand genom särspel hål för hål och i andra hand enligt den matematiska metoden.

8. Tvister/regelbrott (Regel 20.2b)

Eventuella tvister/regelbrott skall framföras till och avgöras av tävlingsledningen innan scorekortet är inlämnat.

9. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i tävlingsvillkoren för tävlingen skall scorekortet lämnas i klubbrummet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat klubbrummet med bägge fötterna.

10. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren, eller av tävlingsledningen godkänt ombud, tillfaller nästa pristagare. Priser som ej avhämtats tillfaller klubben.

11. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

 

Reviderad den 11 april 2024 av TK genom Björn Rydberg.

Bosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58

SWISH
123 336 63 90

Restaurang
info@matokaka.se


Shop/Pro
info@wighgolf.se