Vanliga frågor

 

Varför satsar vi på footgolf?

Footgolf är en del i Svenska Golfförbundet och alltså något som Golfsverige satsar på. Vi tror också att det är ett bra sätt att bredda vår verksamhet och få fler ungdomar till vår anläggning.

För oss är det också ett sätt hitta samverkansformer med fotbollsklubbar i Mellanskåne.

 

När är banan klar?

Banan kommer att färdigställas under våren. Tee kommer på plats och greener och fairways sås. Det kritiska är att få bra gräsväxt på våra greener.Om vädret är gynnsamt kommer vi att ha invigning under september/oktober.

 

Ska banan vara öppen för alla?

Banan kommer att vara tillgänglig för alla.

 

Vem riktar vi oss till?

Vi riktar oss till alla våra medlemmar och ungdomar i första hand. Vi har en referensgrupp som jobbar med detta också.

 

Blir det olika medlemskap?

Vi har en referensgrupp som jobbar fram förslag på detta.

 

Vad ska det kosta?

Vi har i dagsläget gjort en kalkyl på underhållskostnaden. Referensgruppen jobbar också med frågan. Avgifterna kommer slutligt att fastställas av klubbens årsmöte efter förslag från styrelsen.

 

Hur ska man boka?

Man kommer förmodligen att boka på samma sätt som man bokar golf, dvs via GIT eller telefonbokning via klubbens kansli.

 

Får man låna bollar?

Klubben kommer att tillhandahålla bollar till footgolfen. Inga egna bollar kommer att tillåtas.

 

Hur ska man samsas med golf på korthålsbanan?

Referensgruppen tar fram förslag.

 

Vilka ingår i Referensgruppen?

I referensgruppen ingår  

Projektledare Dan Nilsson

Projekt administratör Ulrika Arvidsson

Axel Niklasson, junior

Greger Ericsson, bankommittén

Leo Lindahl, junior

Lars Granholm, juniorkommittén

Josefin Persson, HIS

Titti Carlsson, damkommittén

Lisa Stellansdottir, bankommittén

 

Bosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58

SWISH
123 336 63 90