Bosjöklosters kommittéer

 

Bankommittén

Bankommittén ansvarar i nära samarbete med Banchef / Head Greenkeeper för att planera, sköta och utveckla klubbens golfbanor samt tillhörande anläggningar och områden.                                                                                              Vid bankommitténs sammanträden är alltid Banchef / Head Greenkeeper och Klubbchef adjungerade.

Önskar du komma i kontakt med någon av oss i kommittén, lägg ett mail, bara att klicka på någons namn.

Lennart Pettersson - Ordförande (sammankallande)

Peter Åström , Sofia Dahlgren  , Sven Sandell , Ann-Kristin Marcusson Frid , Greger Ericsson

Thomas Nilsson - Banchef (adjungerad) , Stellan Ragnar - Klubbchef (adjungerad)

Lisa Stellansdottir - Endast Miljöfrågor

 

Damkommittén

Vi som är med i damkommittén på Bosjökloster vill göra allt vi kan för att så många damer som möjligt vill spela golf och uppleva det positivt att vara med på våra aktiviteter.

Vårt ledord är "Möjligheter" och vi hoppas att ni också ser alla de möjligheter vi har i vår klubb för att utvecklas tillsammans. Vi är till för Bosjöklosters damer och har ni tankar eller idéer om hur vi kan förbättra och utveckla vår verksamhet tar vi tacksamt emot det.

Vill du komma i kontakt med oss ring eller maila. Maila genom att klicka på respektive namn nedan.

Mer information om våra aktiviteter finns på Damgolf och Spelgrupper

Titti Carlsson  Ordförande (sammankallande)

Susanne Leijon , Anna-Lena Ohlsson , Iréne Magnusson

 

Fastighetskommittén

Vårt ansvar är att dels planera, underhålla och genomföra arbeten på våra fastigheter för att hålla anläggningen i gott skick.

I vissa fall sker det ideéllt eller med vår personal. Emellanåt kräver arbetena att vi tar in hjälp utifrån.

Vi tar även fram en långsiktig planering och budget av skötsel på anläggning som sedan styrelsen beslutar om.

Per Sandberg  - Ordförande (sammankallande)

Bengt Olsson , Krister Nilsson , Bo Nyman - styrelsens representant

Thomas Nilsson - Banchef (adjungerad)

Stellan Ragnar - Klubbchef (adjungerad)

 

Juniorkommittén

Målet med juniorverksamheten på Bosjökloster GK är att erbjuda barn och ungdomar en väg in till golfens värld. Detta sker genom att utveckla deras golfspel genom möjlighet att träna, tävla och även engagera dem på olika sätt.

Juniorerna ska vara en naturlig, aktiv och närvarande del av klubben genom träning, spel, klubbens tävlingar och aktiviteter. Det viktigaste är så klart att våra juniorer ska ha roligt och trivas på Bosjökloster Golfklubb.

Vilka som är med i juniorkommittén är:

Henrik Lindahl, Ordförande (sammankallande)

Peter Åström , Linda Sundius , Lars Granholm , Michael Wigh, Pro

 

Partnerkommittén

Under året kommer vi att ha fortsatt fokus på att utveckla klubbens arbete med partners/sponsorer. Ambitionen är att vi ska nätverka mer, klubben såväl som sponsorer och partners. Kommittén kommer att verka för ökad uppslutning på våra arrangemang och aktiviteter under året.

Har du som medlem eller företag ett intresse eller kontakter, som kan generera samarbete med klubben i form av partnerskap/sponsring, eller vill Du hjälpa till att utveckla vår verksamhet?

Partnerkommittén består av:

Henrik Olofsson  - Ordförande (sammankallande)

Dan Nilsson , Bert-Ola Jönsson , Carina Härjesten , Jessica Falk

Carl Dreyer, (adjungerad) , Stellan Ragnar, Klubbchef (adjungerad)

 

Tävlingskommittén

Dannie Peters, Ordförande (sammankallande)

Björn Rydberg , Ulrika Arvidsson , Bibbi Norling , Aron Ljungdahl , Therese Thornell

 

 Bosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58

SWISH
123 336 63 90

Restaurang
info@matokaka.se


Shop/Pro
info@wighgolf.se