Bosjöklosters kommittéer

 

Bankommittén

Bankommittén ansvarar i nära samarbete med Head Greenkeeper för att planera, sköta och utveckla klubbens golfbanor samt tillhörande anläggningar och områden.       

Vid bankommitténs sammanträden är alltid Head Greenkeeper och Klubbchef adjungerade.

Önskar du komma i kontakt med någon av oss i kommittén, lägg ett mail, bara att klicka på någons namn.

Lennart Pettersson - Ordförande (sammankallande)

Peter Åström , Sven Sandell , Greger Ericsson

Dan Neckfors - Head Greenkeeper (adjungerad) , Stellan Ragnar - Klubbchef (adjungerad)

Johan Ingvarsson - Ass Head Greenkeeper, Lisa Stellansdottir - Endast Miljöfrågor

 

Fastighetskommittén

Vårt ansvar är att dels planera, underhålla och genomföra arbeten på våra fastigheter för att hålla anläggningen i gott skick.

I vissa fall sker det ideéllt eller med vår personal. Emellanåt kräver arbetena att vi tar in hjälp utifrån.Vår uppgift är att ta fram långsiktiga underhållsplaner med budgeterande kostnader för 1-10 år framåt som beslutsunderlag till styrelsen. 

Anders Helin  - Ordförande (sammankallande), Roger Palmqvist, Thomas Andersson

Dan Neckfors - Head Greenkeeper (adjungerad), Stellan Ragnar - Klubbchef (adjungerad)

 

Regel- och hcp kommittén

Kommittén ansvarar för klubbens regelfrågor, lokala regler och hcp revision och hcp frågor gällande klubbens medlemmar

Önskar du komma i kontakt med någon av oss i kommittén, lägg ett mail, bara att klicka på någons namn.

Björn Rydberg - Ordförande, Michael Wigh - Head Pro (adjungerad) och Stellan Ragnar - Klubbchef (adjungerad)

 

Juniorkommittén

Målet med juniorverksamheten på Bosjökloster GK är att erbjuda barn och ungdomar en väg in till golfens värld. Detta sker genom att utveckla deras golfspel genom möjlighet att träna, tävla och även engagera dem på olika sätt.

Juniorerna ska vara en naturlig, aktiv och närvarande del av klubben genom träning, spel, klubbens tävlingar och aktiviteter. Det viktigaste är så klart att våra juniorer ska ha roligt och trivas på Bosjökloster Golfklubb.

Vilka som är med i juniorkommittén 

Peter Åström, Lars Granholm , Michael Wigh, Pro, Alexande Storme, Pro

 

Medlemskommittén

Medlemskommittén bildades våren 2024. Kommittén består av en dam- och en herrsektion samt representant från tävlingskommittén. Medlemskommittén ersätter dam- och seniorkommittén.

Medlemskommitténs uppdrag är bland annat att arbeta för ett aktivt klubbliv med syfte att främja gemenskapen mellan medlemmar och att skapa en god klubbanda. En viktig uppgift som kommittén har är att säkra upp vår golfklubbs framtid genom att attrahera och rekrytera nya medlemmar. 

Kommittén kommer också att arbeta för att ta vara på både damer och herrars önskemål vad gäller tävlingar, utbyte med andra klubbar m.m.

Medlemskommittén kommer att arbeta för att göra vår klubb mer attraktiv bl a genom olika sociala aktiviteter som bl. a olika föreläsningar, genomgång av golfregler, gemensam samvaro efter spel, Quizz, AW, mix-tävlingar etc.

En viktig uppgift är också att få fler medlemmar att bidra med sitt engagemang och kompetens, yngre som äldre.

För nya medlemmar kommer medlemskommittén att bjuda in till fadderkvällar där man kan få hjälp att komma ut på banan, lära sig om golfregler och om vett och etikett.

En folder är framtagen för nybörjare och nya medlemmar där det finns information om de spelgrupper som finns och som man kan anmäla sig till. Beskrivning av spelgrupperna finns även här på hemsidan under Klubben/Spelgrupper.

Vi som ingår i medlemskommittén är:
Ulrika Arvidsson ordförande, Lars Månsson, Carina Nilsson, Håkan Norling,
Ann-Kristin Marcusson Frid, Karina WendeI, Inga Kehlmeier, Eva Grubbström, Ove Höglund, Maria Håkansson, Lars Strandberg, Annika Hansson samt representant från Tävlingskommittén Dannie Peters/Bo Johnsson

Till Damgolf

Till Seniorgolf

  

Partnerkommittén

Under året kommer vi att ha fortsatt fokus på att utveckla klubbens arbete med partners/sponsorer. Ambitionen är att vi ska nätverka mer, klubben såväl som sponsorer och partners. Kommittén kommer att verka för ökad uppslutning på våra arrangemang och aktiviteter under året.

Har du som medlem eller företag ett intresse eller kontakter, som kan generera samarbete med klubben i form av partnerskap/sponsring, eller vill Du hjälpa till att utveckla vår verksamhet?

Partnerkommittén består av:

Lisa Lidbeck  - Ordförande (sammankallande)

Dan Nilsson , Bert-Ola Jönsson ,  Jessica Falk

Maria Pääjärvi - Adminstratör Stellan Ragnar, - Klubbchef (adjungerad)

 

Tävlingskommittén

Dannie Peters, Ordförande (sammankallande)

Björn Rydberg , Ulrika Arvidsson , Bibbi Norling , Aron Ljungdahl, Gunnar Carlsson och Bo Johnsson

 

 Bosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58

SWISH
123 336 63 90

Restaurang
info@matokaka.se


Shop/Pro
info@wighgolf.se