BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB
HEMKLUBBENGÄSTMEDLEMJUNIORERTÄVLINGARRESTAURANGSHOP/PROPARTNERS

 

 

 

Slutrapport 2018

Styrgruppen har i november 2018 avslutat sitt arbete med vision 50/50, vilket dock inte innebär att arbetet är slutfört. Det är nu det egentliga arbetet tar fart och som kommer att fortsätta ett bra tag framöver. En handlingsplan är framtagen som tar sikte på fyra arenor: i styrelserummet, på golfbanan, på anläggningen och bland de anställda. Vi har kunnat se olika tecken på dessa fyra arenor vad gäller ojämställdhet och att vi kunde bli bättre på att vara mer inkluderande.

I klubbens nulägesanalys finns våra spaningar uppdelat på de fyra arenorna utifrån könsstruktur, kultur och makt. Vi har utgått ifrån de oönskade lägen vi hittat i våra spaningar och formulerat hur vi skulle vilja att det var i framtiden. Detta finns i vår handlingsplan.

Styrelsen ansvarar för att de aktiviteter som finns i handlingsplanen blir verklighet, men det behövs också ett engagemang från alla medlemmar på olika sätt att hjälpa till i detta arbete.

Styrgruppen har haft ett bra stöd från referensgruppen, som vi speciellt vill tacka för alla goda idéer och inspel.

Handlingsplanen finns att läsa HÄR. Ta gärna del av den.

 

Lägesrapport 2018-08-01

Här kan du läsa en lägesrapport om arbete per 180801.

 

Lägesrapport 2017-12-30

Här kan du läsa en lägesrapport om arbete per 171230.

 

Vi på Bosjökloster GK har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golf. Sedan maj 2017 går vi som en av de första klubbarna i Sverige in i det nya Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50, en digital utbildning i jämställdhet för golfklubbar och golfdistriktsförbund. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!

Varför gör vi det här?

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Vi på vår Golfklubb har anmält oss till Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 för att vi
bl. a vill

      ta sikte på ojämlikheter mellan mäns och kvinnors förutsättningar att spela golf

      att fler kvinnor återfinns i ledande positioner

      förbättra golfen till kvinnors fördel, för både unga och äldre

      skapa en mer välkomnande atmosfär på vår golfanläggning


Vi behöver därför skapa ett engagemang som gör alla medvetna att tänka 50/50 i vardagen oavsett vilken aktivitet som vi genomför på klubben.

Vision 50/50 är inget kortsiktigt arbete utan är en process som kommer att pågå under en lång tid framöver.

 

Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben.

Programmet har cirka 50 platser årligen och vi på Bosjökloster GK anmälde oss direkt till den första omgången. Tillsammans med 45 andra golfklubbar och sex golfdistriktsförbund kommer klubbens styrgrupp för Vision 50/50-grupp som består av
Ulrika Arvidsson – vice ordförande, förändringsledare för vision 50/50
Stellan Ragnar – klubbchef
Michael Wigh – Pro
Jeanette Johansson – ordförande damkommittén
och Ulla-Britt Evers Lidheimer ordförande valberedning

att under 2017–2018 få ny kunskap, spana på vår verksamhet, göra nulägesanalyser och så småningom sätta samman en handlingsplan för det fortsatta arbetet på klubben. Vår tränare Michael Wigh kommer också att gå en utbildning i Redo för golf, en ny introduktionskurs för nya golfare som ingår i Vision 50/50-programmet. Läs mer på golf.se.

 

Vad är Vision 50/50?

Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner. Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet kvalitetssäkras genom forskningsstöd och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Mål fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
  • En mätbar förändring i kvinnors syn på golf

Titta  gärna på nedanstående film som verkligen säger en hel del… vad tycker DU??

https://youtu.be/IXr95MQhfkc

Jag kommer att skriva på vår hemsida framöver för att informera om vad som händer på vår klubb angående Vision 50/50 så gå gärna in och titta.

  

Vill du veta mer om klubbens Vision 50/50-arbete, kontakta:

Telefon 0413-258 96 (Bosjökloster Golfklubb)
E-post: info@bosjoklostergk.se (Bosjökloster Golfklubb)
Ulrika Arvidsson – förändringsledare Vision 50/50

BOSJÖKLOSTER GK
Bosjökloster
info@bosjoklostergk.se
Tidbokning 0413-258 58
Kansli 0413-258 58
Restaurang
boka@bosjokloster101.com
Telefon 0413 - 258 58
Shop/Pro
michael.wigh@pgasweden.com
Telefon 0413 - 258 58
  Följ vad som händer
på vår Facebooksida!


Bosjökloster 101
243 95 Höör
Webmaster
webmaster@bosjoklostergk.se
Sitemap
Producerad av mediakonsortiet.se