BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB
HEMKLUBBENGÄSTMEDLEMJUNIORERTÄVLINGARRESTAURANGSHOP/PROPARTNERS

Medlemsinformation

Mailadress - Se till att du har en korrekt fungerande mailadress. Klubben använder så långt som möjligt mail, vid utskick och korrespondens till medlemmarna. Sparar miljön och onödiga portokostnader

Har eller ska du flytta? - Om du har eller ska flytta, måste du meddela din nya adress till golfklubben, det sker inte med automatik. Om du har tillgång till Internet kan du gå in på www.golf.se och under "Min golf" - "mina uppgifter" och själv ändra dina adressuppgifter. 

Ska du resa utomlands och spela golf? - Då behöver du ett handicapbevis att visa upp och det kan du skriva ut från www.golf.se (du måste vara inloggad för att kunna göra det). 

Kategoriändring - Om du önskar ändra kategori inför kommande säsong så ska det ske senast 30 november inför kommande år. Skriftlig anmälan till kansliet via brev eller mail.

Aktiv/passiv medlem - Medlem som önskar ändra sitt medlemskap mellan passivt och aktivt,  anmäler detta senast den 30 november året före ändringen. Ring 0413-258 58 eller skicka ett mail, som klubben besvarar. Obs att passivt medlemskap = ingen spelrätt, inte ens mot greenfee.

Uppsägning av medlemskap - Om du vill gå ur Bosjökloster GK ska detta meddelas med en skriftlig insänd utträdesansökan. Medlem som efter 30 november begär utträde ur klubben kommer att debiteras årsavgift för det kommande året. Skriftlig utträdesansökan via brev eller mail skall vara klubben tillhanda senast 30 november för att gälla inför kommande säsong. Klubben bekräftar utträdet med ett svarsbrev/mail.

Medlemskö - I dagsläget (2019) är det ingen kö för medlemskap i Bosjökloster Golfklubb.

BOSJÖKLOSTER GK
Bosjökloster
info@bosjoklostergk.se
Tidbokning 0413-258 96
Kansli 0413-258 58
Restaurang
boka@bosjokloster101.com
Telefon 0413 - 261 01
Shop/Pro
michael.wigh@pgasweden.com
Telefon 0413 - 258 60
  Följ vad som händer
på vår Facebooksida!


Bosjökloster 101
243 95 Höör
Webmaster
webmaster@bosjoklostergk.se
Sitemap
Producerad av mediakonsortiet.se