Tävlingsvillkor

 

Tävlingsvillkor

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

Registrerade ronder i GIT

Klubbens tävlingar är öppna för spelare med Exakt HCP. Plikt för deltagande utan Exakt HCP: Diskvalifikation.

 

Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras generellt senast torsdag kl 15.00 inför helgtävling eller kl 15.00 två dagar före tävling på vardag. Kan förekomma avvikelser och vi hänvisar till respektive tävlingsinbjudan. Anmälan görs till tfn 0413-258 58, till receptionen över disk eller på ”Min Golf” www.golf.se. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning.
Avanmälan utan giltig anledning, efter att lottning har genomförts, debiteras med gällande startavgift.

 

Startlista

Startlistan publiceras senast dag före första tävlingsdag kl 12.00 på www.golf.se.

 

Övning

Före slagspelstävling är övningsspel enbart tillåtet på övningsområdet i anslutning till banan och klubbhuset.

 

Efteranmälan

Spelare som anmäler sig efter anmälningstidens utgång placeras på reservlista. Tävlingsledaren för aktuell tävling, avgör om plats finns.

 

Uteblivande

Vid uteblivande från tävling utan återbud senast en timme före start, eller utan giltigt skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. Avgiften erläggs före nästa tävlingsstart. Krav att avgift är erlagd innan deltagande i ny tävling.

 

Sen ankomst

Spelare, som är redo att påbörja rond högst 5 minuter efter utsatt starttid, får starta i tävlingen med två pliktslag som påföres resultatet på första spelade hålet. Spelare som överträder denna 5 minutersgräns, är diskvalificerad från tävlingen och får ej starta.

 

Officiell startklocka

Officiell startklocka är den klocka som återfinns vid startkuren innan tee på hål 1.
I undantagsfall kan tävlingsledningen ange annan officiell startklocka, exempelvis vid tävlingar med gemensam start.

 

Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat är angivet i tävlingsinbjudan:

Klassindelningar Klubbtävlingar

A     -12,4
B     12,5 - 24,4
C     24,5 - 54,0

 

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan dessa slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

 

Tee i klubbtävlingar

I klubbens tävlingar används generellt klubbtee eller valfri tee om inget annat anges. Val av tee skall göras i anslutning till anmälan för aktuell tävling. Val av tee vid anmälan är bindande.

 

Anmälningsavgifter, när inget annat anges

Tävlingsavgift 150 kr. Gäster erlägger greenfee 300 kr.

 

Lokala Regler

Lokala regler finns under menyn Banan, Klicka här

 

Särskiljning (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. Undantag: I KM utses segraren genom sudden death. Särspel i detta fall sker på hålen 10, 15 och 18 i nu nämnd ordning.

 

Tvister/regelbrott

Eventuella tvister/regelbrott skall framföras till och avgöras av tävlingsledningen innan scorekortet är inlämnat.

 

Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling, skall scorekortet lämnas in i av tävlingsledningen utsedd Scoring Area. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat Scoring Area med båda fötterna.

 

Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren, eller av tävlingsledningen godkänt ombud, tillfaller nästa pristagare. Priser som ej avhämtats tillfaller klubben.

 

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad. Tävlingsledning är i detta fall den person/personer som är utsedda av Tävlingskommittén som tävlingsledare.

 

Reviderad den 28 mars 2020 av Björn Rydberg.

Bosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58

SWISH
123 336 63 90